Projekt

Projektist kokkuvõtvalt

Projekti juhib viis organisatsiooni viiest Euroopa linnast. Igaüks toetab noori kohaliku kultuuripärandi avastamisel ja aitab neil avaldada arvamust selle kohta, mida see nende jaoks tähendab, kuidas nad kultuuripärandi tulevikku näevad ning kuidas saaks seda kujutada nende linnade ekskursioonidel, mis on mõeldud kohalikust õhustikust huvitatud inimestele. Kohalike ja rahvusvaheliste kohtumiste, kohalikega tehtud intervjuude, veebiküsitluste ja kokkuvõtva konverentsi kaudu kujundab projekti meeskond sügavama arusaama kohalikust ja Euroopa kultuuripärandist ning jagab seda, samuti kujundatakse arvamus selle kohta, millist sidet nad ise kultuuripärandiga tunnevad.

Meie eesmärgid

Euroopa kultuur on oma mitmekesisuse ja rikkalikkuse tõttu ennenägematu teadmiste allikas. Euroopa riikide ja kogukondade rajatud
kultuuripärandi ja -väärtuste taasavastamine, mõistlik kasutamine ja edendamine on väga oluline. See vajadus on veelgi asjakohasem Y- ja
Z-põlvkondade puhul, kellel esineb lisaks teistele probleemidele tõsine ärevus telefonist lahusolekul ning kes seega lähenevad vanadele  raditsioonidele teatud kahtlustega. Meie eesmärk oli ENriCHi kaudu toetada kohalikke poliitikakujundajaid ja peamiselt noori linlasi avastamaks ühist Euroopa identiteeti ja jagatud väärtuseid, sidemeid nende ajaloos ja kultuuripärandis. Seega proovis ENriCH Euroopa kultuurip ärandit noorte ja poliitikakujundajate dialoogi kaudu uuesti tõlgendada.