A Projekt

A projektről dióhéjban

Ezt a projektet öt szervezet valósítja meg öt európai városban. Mindegyik fiatalokat támogat abban, hogy felfedezzék a helyi kulturális örökséget és segítik őket, hogy  megosszák véleményüket: mit jelent számukra ez az örökség, hogyan látják a kulturális örökség jövőjét és hogyan lehetne ezt térképen megjeleníteni, amely az adott városban sétaútvonalakat kínál azok számára, akik kiváncsiak a település "helyi ízére", jellegzetességeire. Több helyi és nemzetközi találkozó, helyiekkel elkészített interjúk, online kérdőíves felmérések és egy záró konferencia révén a projektcsapat kialakítja és megosztja véleményét a saját helyi kulturális örökségéről és annak európai dimenzióiról, és arról is, ők hogyan kapcsolódnak mindehhez.

További részletek

A projekt 2018 őszén indult és 2020 augusztusában zárul. A ‘Tárd fel európai kulturális örökségedet’ c. projekt, avagy ahogyan röviden nevezzük: ‘ENriCH’, az Európa a polgárokért program keretében valósul meg, a „Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel” program ág részeként, a “Városhálózatok” intézkedés keretében.

Céljaink

Az európai kultúra sokszínűségéből és gazdagságából fakadóan korábban sosem látott forrásként áll rendelkezésünkre. Az európai nemzetek és közösségek által létrehozott kulturális örökség és értékek újbóli felfedezése, körültekintő használata és minél több európai polgárhoz való eljuttatása fontos feladat, komoly felelősség. Különösen, ha az Y&Z generáció megszólításáról, bevonásáról van szó, akik elveszettnek érzik magukat a telefonjuk nélkül, és érthető módon fenntartásokkal közelítenek mindenhez, ami ‘régi’.

Fő célunk az volt, hogy az ENriCH projekt eseményei és tevékenységei révén támogassuk és bátorítsuk a helyi döntéshozókat és fiatalokat a közös európai identitás és értékek, valamint a történelmi örökség felfedezésében és a kapcsolódási pontok azonosításában. Az ENriCH lényegében az európai kulturális örökséget kísérli meg újraértelmezni a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszéd előmozdításával keretezve.

Tevékenységek

I. Nyitó rendezvény: 2018 szeptembere

II. Előkészítő tevékenységek: 2018. 09-2019. 01.

 1. helyi csoportok felállítása: 8-10 fiatal, 2-3 helyi döntéshozó és vagy operatív kolléga, 2-3 helyi kulturális/fiatalokkal foglalkozó/civil szervezet tagja
 2. találkozók havi rendszerességgel az ENRICH események előkészítése és összegzése (városi sétaútvonalak felvázolása, térkép előkészítése, interjúk készítése)
 3. online felmérés mindegyik partnervárosban: a fiatalok véleménye arról, hogyan közelítik meg a kulturális örökség kérdését, részvételüket a döntéshozatali folyamatokban, állampolgárság és tudatosság az Európai értékekről
 4. interjúk készítése: a helyi csoport fiatal tagjai az idősebbektől gyűjtenek történeteket a kulturális örökségről
 5. a városi sétaútvonalak előkészítése, melyeket először az ENriCH események során tesztelnek, aztán bárki számára elérhető városnéző séták lesznek,  USE-IT (alapú) térképek minden résztvevő városban
 6. üdözlő videó a helyi csoportok készítik el - az ENriCH esemény előtt az ENriCH youtube csatornára feltöltve

III. ENriCH események: 2019 február-október

 • delegáció minden partnertől: helyi döntéshozók fiatalok, civil szervezetek képviselői
 • innovatív és résztvevői módszerek
 • a workshopok célja:
  • bemutatni, hogy a partnervárosok hogyan járulnak hozzá az európai kultúra gazdagságához
  • megvizsgálni, mit kaptak a résztvevő városok Európától (európai események és történetek hatása)
  • megvizsgálni, hogy a fiatal generáció ezekhez az értékekhez és európai identitásukhoz kapcsolódó nézetei, szemlélete, hozzáállása hogyan változott
  • interkulturális aspektusok, az adott rendezvényhez kötődő konkrét fesztivál, jeles nap révén megközelített Európai dimenzió

IV. Az eredmények összegzése 2019. október – 2020. február

 1. online felmérés újra, az előkészítő szakasz felmérésében szereplő témákkal, abból a célból, hogy a projektrendezvényeket követően a fiatalok véleményét elemezhessük
 2. zárókiadvány: nyomtatott és online, a felmérések eredményének összegzése, a partnervárosok kulturális örökségének és európai aspektusainak innovatív bemutatása, ingyenesen használható, a USE-IT térképeken alapuló online térkép a partnervárosokról, kultúrpolitikai ajánlások. Angolul és a partnerek nyelvén.

V. Zárókonferencia 2020 februárja

 1. beltéri-kültéri városismereti verseny az ENRICH rendezvényeken összegyűjtött tudásról
 2. a zárókiadvány és az eredmények bemutatása helyi, országos és EU-szintű érintetteknek

A projekt várható eredményei

 1. Hogyan befolyásolták a fő európai események a partnervárosokat: ennek vizsgálata innovatív módszerekkel és a közös európai kulturális örökséghez hozzájáruló helyi örökség újbóli felfedezése
 2. „Gondolkodj európai szinten, cselekedj lokálisan”: a gondolat népszerűsítése:  a transznacionális dimenzió megvalósulása és az emberek helyi szintű aktív bevonása, tudatos EU állampolgárokká alakítása
 3. A partnerek között szorosabb hálózat kialakítása, interkulturális dialógus, egymás megértésének támogatása

Célok

Általános célok:

 1. a polgárok ismereteinek gyarapítása az Unióról, annak történelméről és sokszínűségéről: minden ENRICH rendezvény által: a kultúra, mint közös nyelv közreműködésével, városi sétákkal, flashmobokkal, vitákkal.  A kulturális örökség különböző aspektusai helyi és EU szinten segítik az EU kulturális és nyelvi sokszínűségének felfedezését. Az EU integráció és annak mérföldköveinek jelentőségének megismerése (az egyik ENRICH rendezvény témája), egy toleráns, tiszteletteljes, sokrétű EU-identitás magasabb szintjéhez járul hozzá.
 2. az európai polgárság érzésének erősítése és az uniós szintű civil szerepvállalás és demokratikus részvétel feltételeinek javítása: A 3. ENRICH rendezvény Veszprémben: az Európa Nap flashmoboknak és interaktív játékoknak ad majd teret, melyek segítik a polgárok hajlandóságát, hogy kifejezzék véleményüket és szélesítsék tudásukat az aktív állampolgárságról.  (ez különösen fontos 2019-ben, az Európai Parlamenti választások évében).

Egyedi célok:

Az uniós szintű demokratikus és polgári részvétel ösztönzése, az uniós politikai döntéshozatali
folyamattal kapcsolatos polgári ismeretek bővítése, valamint az önkéntesség lehetőségeinek előmozdítása:  tájékoztatás az EVS-ről (Európai Önkéntes Szolgálat) és a hosszú távú önkéntességről egy másik EU-s országban.  Minden ENRICH rendezvény eredményeként a rendezvények témái kapcsán ajánlásokat fogalmaznak meg a résztvevők, az adott kulturális örökség jövőbeni használatáról és a szükséges lépésekről a politikák szintjén. Ezeket a zárókiadvány összegzi, illetve a döntéshozók felé továbbítjuk.

Megcélzott prioritás:

A Kulturális Örökség Éve 2018: a projektpartnerek használják majd az EYCH2018 logót és a nyilvánosság felé közvetítik azt.