Končni dogodek: Veszprém, Madžarska – Rezultati, priporočila in raziskovanja mesta

06.03.2020.-07.03.2020.

Zaključna konferenca je projektnim partnerjem ponudila odlično priložnost, da predstavijo rezultate srečanj, ki so bili organizirani v njihovem domačem mestu, zemljevide, ki so jih ustvarili, obenem pa delijo svoje izkušnje povezane z izvajanjem projekta z drugimi. Gosti zaključne konference so spoznali tudi vsebino zaključne publikacije (zaključna študija) in politična priporočila, ki se navezujejo na ohranjanje kulturne dediščine.

Med izvajanjem projekta ENriCH so se pojavila konkretna priporočila za oblikovalce politike in druge interesente:

1) V srednjih šolah je potrebno ponuditi več možnosti učenja o EU.
• Zagotoviti je potrebno primere iz resničnega življenja: mladim je potrebno dati priložnosti za srečanja z ljudmi, ki delajo v ustanovah EU in tistimi, ki so sodelovali v programu Erasmus+
ali pa so bili prejemniki druge vrste prostovoljne ali izobraževalne štipendije, tudi na ravni šole ali mesta.
2) Mlade je potrebno vključevati v procese, ki vplivajo na prihodnost mesta.
• Z zagotavljanjem priložnosti za vključevanje v oblikovanje lokalne politike - odlična možnost je aktivno delujoč, dobro pripravljen mladinski svet, ki se redno udeležuje občinskih sej/sestankov.
3) Lokalno mladino je potrebno aktivneje vključiti v ohranjanje kulturne dediščine, in sicer:
• s povabilom k soustvarjanju, kjer naj sodelujejo v diskusijah ali pri nevihti možganov, saj imajo na svoj rojstni kraj precej drugačen pogled;
• z implementacijo njihovih idej;
• z vključevanjem v realne aktivnosti, npr. pustiti jim, da so turistični vodniki itd.;
• z zagotavljanjem lokalnih in mednarodnih možnosti za mlade na področju ohranjanja kulturne dediščine.

Med interaktivnimi delavnicami so strokovnjaki in udeleženci razpravljali o možnostih prostovoljstva, Strategiji prostovoljstva Veszprém-Balaton European Capital of Culture 2023 in vlogi mladinskih samouprav. Udeleženci so razpravljali tudi o projektnih idejah, ki bi se lahko uresničile v prihodnosti. Naslednji dan je sledilo raziskovanje mesta: 5 mešanih skupin, v katerih so bili domačini in projektni partnerji, je iskalo odgovore na vprašanja, in sicer so s pomočjo brezplačnega zemljevida Veszprém "Act like a Veszprémer", v mestu morali najti 5 točk, na katerih so dobili odgovore na vprašanja.

Za več informacij o dogodkih in drugih rezultatih projekta si lahko prenesete končno študijo, ki se nahaja tukaj.

 

Press

Gallery photos by: Attila Domján

Galerija