Projektni partnerji

Veszprém, Madžarska

hu

VP_alaplogó_angol

Veszprém, imenovan tudi mesto kraljic, je eno najstarejših madžarskih mest, v katerem danes prebiva 60.000 ljudi. Leži v objemu Blatnega jezera in hribovja Bakony in je upravno središče okrožje Veszprém, obenem pa ima vlogo regionalnega gospodarskega in kulturnega središča. V življenju mesta z bogato kulturno dediščino, tudi danes kultura igra pomembno vlogo. Najboljši pokazatelj tega so številne kulturne prireditve in umetniški festivali. V Veszprému se nahaja več prestižnih izobraževalnih ustanov in kampus Panonske Univerze, vodilne visokošolske ustanove v Srednjem Podonavju. Mesto bo leta 20223 evropska prestolnica kulture. Prav občina Veszprém je vodilni partner projekta ENriCH. Projektno skupino tvorijo srednješolci in študenti, podpirajo jo pa lokalni zgodovinarji, strokovnjaki s področja turizma in fundacija Lélektér, katere temeljno poslanstvo je pomoč mladim pri krepitvi in oblikovanju skupnosti ter promocija zdravega načina življenja.

Ljudska univerza Lendava, Slovenija

si

lendava

Ljudska univerza Lendava je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Lendava z namenom razvoja, spodbujanja in izvajanja izobraževanja odraslih ter promocije vseživljenjskega učenja. Skozi leta se je razvila v moderno izobraževalno središče, ki ponuja obsežen nabor formalnih in neformalnih programov izobraževanja ter poklicnih usposabljanj, predvsem za ranljive skupine. V zadnjih nekaj letih je izvedla vrsto delvanic, v okviru katerih prebivalce občine ozavešča o aktivnem državljanstvu, predvsem v okvirju različnih projektov, ki jih uspešno izvaja od leta 2005, tudi v sodelovanju s Klubom študentov Lendava in Dvojezično srednjo šolo Lendava, ki prav tako sodelujeta tudi v projektu ENriCH.

Foster Europe Foundation, Eisenstadt, Avstrija

au

Foster Logo

Foster Europe, Fundacija za močne evropske regije, je avstrijska neodvisna, nestrankarska, zasebna in dobrodelna fundacija za napredek evropskega povezovanja, demokracije regionalne zmogljivosti in federalizma v Evropi. Deluije na evropski ravni, vendar se največ posveča izvajanju različnih aktivnosti na območju Srednje in Vzhodne Evrope. Od leta 2009 spodbuja razprave federalizma in nadnacionalni decentralizaciji na evropski ravni. V tesnem sodelovanju z evropskimi partnerji s področja znanosti, raziskav in politične participacije išče odgovore na vprašanje, kako organizirati državo in njene institucije ter kako zagotoviti višje oblike demokracije. Od leta 2011 se organizacija Foster Europe dodatno osredotoča na promocijo participativne politične kulture v Evropi. Ena izmed dejavnosti fundacije je tudi vzpostavljanje mednarodnih povezav med nevladnimi organizacijami, aktivnimi državljani, mladimi, izobraženci, praktiki in institucijami, ki delujejo na različnih področjih. Dosedanje aktivnosti fundacije so se dotikale predvsem civilne udeležbe, povezovanja nevladnih organizacij in iskanja odgovorov na različna politična vprašanja (kulturna dediščina, okolje, beg možganov, migracije).

Urbanism and Development Agency (AUD), Saint-Omer, Francija

fr

AUD-Evolution Logo (1) +PAH

Mesto Saint-Omer ponuja izjemno zgodovinsko mestno kulturno dediščino. Naravni rezervat Le Marais audomarois je raj za floro in favno, zato spada med naravno dediščino UNESCA. Je zadnje gojeno močvirje v Franciji, kjer voda oblikuje pokrajino in prežema vsakdan. Območje občine Morinie označuje bogata zgodovina starodavnega izginulega mesta Thérouanne in je redek primer »mrtvega mesta« v Evropi. Sledi teh srednjeveških Pompejev so vidne v pokrajini, ki ga obdaja. Agencija za urbanizem in razvoj izdeluje študije in pripravlja projekte za načrtovanje in trajnostni razvoj pokrajine. Organizacija nosi naziv »Kraji umetnosti in zgodovine«, ki mu ga je podelilo Ministrstvo za kulturo in komunikacije. Z nazivom namreč loči pokrajine v katerih se je izoblikovala resnična težnja po zaščiti in ohranjanju arhitekture, pokrajine in kulturne dediščine.

Občina Tartu, Estonija

ee

tartu

Tartu je drugo največje mesto Estonije, v njem pa živi cca. 100.000 prebivalcev. Je regionalno središče Južne Estonije in ga lahko štejemo za kulturno in izobraževalno prestolnico države, saj se v njem nahajajo najboljše univerze v Estoniji: Univerza v Tartuju, Estonska univerza življenjskih znanosti in Fakulteta zdravstvene nege. V Tartuju vsako leto študira več kot 20.000 mladih, med katerimi so tudi študenti iz približno 80 držav. V življenju mesta igra kultura pomembno vlogo, saj se v njem vsako leto zvrsti vrsta visokih kulturnih prireditev mednarodnega pomena, ki dajejo velik poudarek ohranjanju kulturne dediščine, še posebej sedaj, ko je Tartu med kandidati za Evropsko prestolnico kulture 2024. Kultura je tudi ena od pomembnih vezi med Tartujem in pobratenim mestom Veszprémom. Mesto ima veliko mednarodnih povezav in je od leta 2015 del mreže UNESCO, Mreža mest književnosti. V Tartuju deluje okoli 100 mladinskih oragnizacij.

Občina Passau, Nemčija

Čeprav Passau ni vključena v celoten projekt, je pobrateno mesto Veszpréma in je ponudil možnost, da mladi v okviru projekta ENriCH obiščejo njihovo čudovito mesto. Mesto, znano tudi po imenu „Mesto treh rek”, je ta naziv dobilo zato, ker se Donavi V Passau z juga pridruži reka Inn, s severa pa Ilz. Poleg tega je mesto znano po neverjetni arhitekturni dediščini, predvsem gotski in baročni.
Passau nudi dom številnim šolam in najmlajši univerzi na Bavarskem, Univerzi v Passauu. Univerzo obiskuje približno 12.000 študentov, 
ponašajo pa se tudi zenim od najsodobnejših kampusov v državi. V projekt ENriCH so bili vključeni dijaki iz srednje šole Gisela.