1. ENriCH dogodek: Lendava, Slovenija – Multikulturnost kot dodana vrednost majhnih mest v Evropi

07.02.2019.-08.02.2019.

Lendava je bila prva gostiteljica projekta ENriCH (Reveal YouropEaN Cultural Heritage – Razkrijte svojo evropsko kulturno dediščino). Namen dogodkov je bil preučiti in razpravljati o podobi kulturne dediščine ter v razpravo vključiti udeležence in goste na dogodku. Glavni cilj vsakega srečanja je bil boljše razumevanje mesta in njegove kulture, obenem pa smo z različnimi aktivnostmi skušali najti skupne evropske elemente v kulturni dediščini slednjega.

V Lendavi je bila osrednja tema v okviru kulturne dediščine multikulturnost.  Čeprav je Lendava majhna, je multikulturna, saj v mestu živijo tri narodnosti: slovenska, madžarska in romska. Obenem pa je v Lendavi ohranjena tudi judovska dediščina, četudi judovske manjšine v mestu več ni. Med dogodkom je bilo poudarjeno, da je multikulturnost in večjezičnost za prebivalce dodano vrednost mesta.
 

Za več informacij o dogodkih in drugih rezultatih projekta si lahko prenesete končno študijo, ki se nahaja tukaj.

Galerija